10 års prestanda för NASDAQ

10 års prestanda för NASDAQ

Bitcoin Värde
april 21, 2021 by Bitcoinera
9
NASDAQ är känt som National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Det är en elektronisk marknadsplats för handel med värdepapper som verkar globalt från New York. På NASDAQ-börsen noteras mer än 3000 aktier som handlas på ett snabbt och öppet sätt. Denna börs var den första elektroniska börsen någonsin i världen. Det är en amerikansk


NASDAQ är känt som National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Det är en elektronisk marknadsplats för handel med värdepapper som verkar globalt från New York.

På NASDAQ-börsen noteras mer än 3000 aktier som handlas på ett snabbt och öppet sätt.

Denna börs var den första elektroniska börsen någonsin i världen.

Det är en amerikansk börs som kommer på andra plats i listan över de bästa börserna som är verksamma i världen.

Detta beror på det högre börsvärdet på aktier som handlas på börsen.

Nasdaq Inc. är ägare till denna börsplattform. Det är också känt som den första elektroniska börsen i världen.

Några av de jätteföretag som är noterade på NASDAQ-indexet är:

  • Microsoft
  • Orakel
  • Amazon
  • Äpple
  • Intel
  • Google

NASDAQ arbetar med den mest effektiva datoriserade handelsmodellen och utvecklas kontinuerligt enligt teknikens utveckling.

Det var därför jätteaktier från hela världen är villiga att notera på denna börs. Det verkar med mer än 25 marknader i världen.

NASDAQ: s ursprung

Nästan alla aktier som är noterade på NASDAQ-aktiemarknaden ingår i den. NASDAQ lanserades till ett startpris på $ 100 år 1971.

År 1973 och 1974 var den årliga förändringen cirka -31% och -35%. Efter att ha upprätthållit en positiv årlig förändring 1975 och 1976 kändes den nere 1977.

År 1991 hade börsen noterat en stor positiv förändring på 56,86% och avslutades på 586,34 poäng. En milstolpe som registrerades 1995 när indexet stängdes ovan och berörde $ 1000 för första gången.

Under perioden 1995-2000 växte marknaden med en högkonjunktur och under denna period har index vuxit nästan 400%.

Vid denna tidpunkt upprätthöll NASDAQ också en prisintjäningsgrad på 200. År 1999 steg cirka 12 till stor del kapitaliserade aktier noterade med denna börs med 1000% i värde.

Efter en konstant avkastning från 1996 till 1998 registrerade index ytterligare en milstolpe med ett slutkurs på 4069,31 poäng 1999.

Börskurserna sjönk från 2000 till 2002, för efter att ha bibehållit höga priser från 1995 till 2000, berörde index det lägsta priset på 1 108,49 den 10 oktober 2002.

Årets slutkurs noterades till 1.335,51 poäng. Efter denna drastiska förändring började indexet ge en positiv förändring av priserna mellan 8 och 9 procent fram till 2007, innan början av den globala lågkonjunkturperioden.

Under lågkonjunkturen 2007-2009 i USA hade den mött ett enormt prisfall. Ett annat stort prisfall efter år 2002 var den 29 september 2008, då indexet stängdes under 2000 poäng med ett fall på 9,14%.

Efter att ha överlevt lågkonjunkturen började index generera positiva årliga prisförändringar med gradvis stigande priser.

Bull Market efter 2010

Efter att ha mött den baisseartade trenden fram till 2010 börjar marknaden få fart i priserna. Sedan den 7 september 2000 stängde marknaden över 4 000 poäng för första gången den 26 november 2013.

Årets högsta år 2013 registrerades vid 4 176,59 poäng den 31 december 2013.

Den 2 mars 2015 satte indexet ännu en högsta rekord när det stängde över 5000 poäng för första gången sedan 2000. Och efter detta bibehölls trenden med stigande priser under en tid.

År 2020 nådde indexet ner till 6860 poäng. Detta berodde på COVID-19-pandemisituationen.

När regeringens låsning avlägsnades helt berör index 10 000 poäng för första gången i historien. Den 6 augusti 2020 gjorde det ytterligare ett rekord för att stänga över 11 000 poäng och i slutet av 2020 lyckades indexet stängas till 12 888 poäng.

10 års priser på NASDAQ

Nedanstående tabell visar priserna på NASDAQ-index under de senaste 10 åren. Alla resultat för detta index och den årliga förändringen i procent har angivits i tabellen.

År Årsöppning Årsslut År låg År hög Genomsnittligt slutpris Årlig förändring (i%)
2011 2,691,52 2 605,15 2 335,83 2 873,54 2 677,44 -1,80%
2012 2,648,72 3,019,51 2,648,36 3 183,95 2 965,74 15,91%
2013 3.112,26 4 176,59 3,091,81 4 176,59 3 541,29 38,32%
2014 4,143,07 4,736,05 3 996,96 4,806,91 4 375,10 13,40%
2015 4,726,81 5,007,41 4,506,49 5,218,86 4 945,55 5,73%
2016 4 903,09 5 383,12 4 266,84 5,487,44 4 987,79 7,50%
2017 5,429.08 6,903,39 5,429.08 6,994,76 6 235,30 28,24%
2018 7 006,90 6,635,28 6,192,92 8 109,69 7,425,96 -3,88%
2019 6,665.94 8 972,61 6 463,50 9 022,39 7 940,36 35,23%
2020 9 092,19 12 888,28 6 860,67 12 899,42 10,201.51 43,64%
2021 12,698,45 13 377,54 12,609,16 14,095.47 13 384,83 3,80%

Denna tabell visar de årsmässiga NASDAQ-uppgifterna, till exempel årets öppnings- och stängningskurser. Året högt och året lågt indikerar att det är de högsta och lägsta priserna som registrerats under hela året.

Den årliga förändringen i procent anger den procentuella förändringen i priserna från det senaste året till innevarande år.

Några år hade en negativ prisförändring, men andra hade en högre positiv förändring i priserna. Detta förmedlar också att priserna gradvis ökar. Handlare kan jämföra priserna per år för bättre förståelse.

Handelsmäklare

För handel på NASDAQ kan handlare använda Brokereo. Den körs på MetaTrader4-handelsplattformen och erbjuder webb-, skrivbords- och mobilhandel. Det innebär noll provision på transaktioner som görs av handlare.

Handlare kan också njuta av ett brett utbud av utbildning och investerares informationsresurser med ett gratis demo-konto.

Den har ett dedikerat kundtjänstteam som är tillgängligt 24/5, och hög hävstångseffekt är tillgänglig för handel. Handlare kan välja mellan olika typer av konton som passar bäst för dem.

Poängen

NASDAQ är bland de bästa börserna globalt och har vuxit kraftigt under det senaste decenniet och genererat god avkastning för investerare. Den har också överlevt pandemisituationen och upprätthållit en högre avslutningsrekord för år 2020.

Många handelstillgångar är tillgängliga för handel med denna börs, som derivat, råvaror, valutor, aktier och olika andra.

Det är den näst rankade börsen i världen av en anledning, vilket beror på dess transparenta och snabba handelsfunktion. Välj en pålitlig mäklare för handel med NASDAQ-börsen.

Source link